Ogólnopolska Szkoła Językowa
Oddział w Opolu

Kurs dla dzieci Juniors

Często dzieci rozpoczynające naukę w szkole podstawowej mają już do czynienia z językiem obcym w przedszkolu. Nauka w szkole rozpoczyna nowy etap uczenia się języka, rozszerzanie słownictwa, poprawności wymowy i początków czytania.

Kształcenie początkowe jest doskonałym czasem, aby zapoznać dziecko z podstawami języka obcego, zachęcić do nauki, wykorzystać w nauce elementy zabawy.

W naszej szkole grupy Juniors, czyli dzieci z klas I-III bardzo chętnie uczęszczają na zajęcia. Sposób prowadzenia lekcji przez doświadczonych lektorów, wykorzystujących elemenety zabawy, śpiewu, rysunków itp. pozwala dzieciom na rozwój wszystkich umiejętności językowych adekwatnie do ich wieku.