Ogólnopolska Szkoła Językowa
Oddział w Opolu

Kurs dla ósmoklasitów

British School przygotowało nową ofertę dla uczniów klasy ósmej. Oferujemy kursy językowe przygotowujące kompleksowo do egzaminu ósmoklasisty.

KURS ZAWIERA:
– zapoznanie Słuchaczy ze strukturą egzaminu ósmoklasisty, techniką zdawania oraz systemem oceniania,
– utrwalenie i rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem, a w szczególności określenia głównej myśli tekstu, myśli zawartych w poszczególnych częściach tekstu, wyszukiwania i selekcjonowania informacji, rozpoznania związków pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu oraz określenia kontekstu sytuacyjnego,
– utrwalenie i rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, a w szczególności określenia głównej myśli tekstu, kontekstu sytuacyjnego i wyszukiwania informacji,
– rozwijanie umiejętności reagowania językowego w określonych kontekstach sytuacyjnych np. w celu uzyskania, udzielenia, przekazania lub odmowy udzielenia informacji,
– utrwalenie i poszerzenie wiedzy w zakresie znajomości gramatyki i słownictwa w obszarze objętym wymaganiami egzaminacyjnymi

W trakcie kursu Słuchacze wykonują przykładowe zadania egzaminacyjne, a na zakończenie przystępują do próbnego egzaminu ósmoklasisty, który oceniany jest według standardów egzaminacyjnych. Każda praca jest szczegółowo omawiana indywidualnie ze Słuchaczami.
Kurs obejmuje 100 godzin lekcyjnych.
Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 90 min.