Ogólnopolska Szkoła Językowa
Oddział w Opolu

Kursy językowe przygotowujące do egzaminów

Kursy egzaminacynje, to kurs szóstoklasisty, gimnazjalny, maturalny oraz kursy przygotowujące do egzaminów Cambridge- FCE, CAE i CPE

1. Kurs szóstoklasisty.
Nowość! W tym roku szkolnym British School oferuje kompleksowy kurs języka angielskiego dla uczniów przygotowujących się do egzaminu szóstoklasisty.

KURS ZAWIERA:
– zapoznanie Słuchaczy ze strukturą egzaminu szóstoklasisty, techniką zdawania oraz systemem oceniania, – zapoznanie z techniką poprawnego rozumienia ze słuchu, w szczególności krótkich tekstów zawierających szczegółowe informacje czytane przez rodzimych użytkowników języka angielskiego,
– rozwijanie umiejętności poprawnego zastosowania funkcji językowych dotyczących reagowania na wypowiedzi w formie ustnej lu pisemnej oraz świadomości językowej,
– rozwijanie znajomości środków językowych leksykalno-gramatycznych opartych na pojedynczych zdaniach lub krótkich tekstach zamieszczonych w zestawie zadań,
– rozwijanie umiejętności rozumienia tekstów pisanych.

W trakcie kursu Słuchacze wykonują przykładowe zadania egzaminacyjne, a na zakończenie przystępują do egzaminu próbnego, który oceniany jest według standardów egzaminacyjnych. Kurs obejmuje 100 godzin lekcyjnych.

1. Kurs gimnazjalny.
Kurs gimnazjalny w British School skierowany jest dla uczniów klasy trzeciejj gimnazjum. Jjego zadaniem jest kompleksowe przygotowanie do egzaminu gimnazjalnegoo z języka obcego.

KURS ZAWIERA:
– zapoznanie Słuchaczy ze strukturą egzaminu gimnazjalnego, techniką zdawania oraz systemem oceniania,
– utrwalenie i rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem, a w szczególności określenia głównej myśli tekstu, myśli zawartych w poszczególnych częściach tekstu, wyszukiwania i selekcjonowania informacji, rozpoznania związków pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu oraz określenia kontekstu sytuacyjnego,
– utrwalenie i rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, a w szczególności określenia głównej myśli tekstu, kontekstu sytuacyjnego i wyszukiwania informacji,
– rozwijanie umiejętności reagowania językowego w określonych kontekstach sytuacyjnych np. w celu uzyskania, udzielenia, przekazania lub odmowy udzielenia informacji,
– utrwalenie i poszerzenie wiedzy w zakresie znajomości gramatyki i słownictwa w obszarze objętym wymaganiami egzaminacyjnymi

W trakcie kursu Słuchacze wykonują przykładowe zadania egzaminacyjne, a na zakończenie przystępują do próbnego egzaminu gimnazjalnego, który oceniany jest według standardów egzaminacyjnych. Każda praca jest szczegółowo omawiana indywidualnie ze Słuchaczami.
Kurs obejmuje 100 godzin lekcyjnych.
Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 90 min.

2. Kurs maturalny.
Kurs maturalny w Britisch School skierowany jest dla uczniów klasy trzeciej liceum, jego zadaniem jest jak najlepsze przygotowanie do egzaminu maturalnego z języka obcego a tym samym dostanie się na wymarzony kierunek studiów.
Kurs obejmuje 100 godzin lekcyjnych.
Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 90 min.

Matura podstawowa – kurs przeznaczony jest dla uczniów przygotowujących się do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym. W trakcie kursu uczniowie poznają dokładnie strukturę egzaminu oraz typy zadań egzaminacyjnych.
Kurs prowadzony jest w oparciu o standardy wymagań egzaminacyjnych i obejmuje wszystki bloki tematyczne oraz zagadnienia graatyczne przewidziane w ramach matury podstawowej. Nacisk kładziony jest na przełamanie bariery językowej i efektywną komunikację w języku angielskim.

Matura rozszerzona – kurs przeznaczony jest dla uczniów przygotowujących się do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym. W trakcie kursu poznają dokładnie strukturę egzaminu oraz typ zadań egzaminacyjnych.
Kurs prowadzony jest w oparciu o standardy wymagań egzaminacyjnych i obejmuje wszystkie bloki tematyczne oraz zagadnienia gramatyczne przewidziane w ramach matury rozszerzonej. W odróżnieniu od kursu podstawowego większy nacisk kładziony jest na zaawansowane struktury gramatyczne oraz jakość i formę działań językowych.

3. Kursy przygotowujące do egzaminów Cambridge
First Certificate in English – kurs przeznaczony jest dla osób przygotowujących się do egzaminu FCE. W trakcie kursu uczniowie poznają dokładnie strukturę egzaminu oraz typy zadań egzaminacyjnych. Kurs prowadzony jest w oparciu o organizator egzaminu oraz egzaminy z poprzednich lat. Kurs przygotowuje do wszystkich pięciu części egzaminu (Reading, Writing, Use of English, Listening and Speaking) i pozwala uczniom gruntownie powtórzyć i poszerzyć znajomość zagadnień gramatycznych i słownictwa.

Certificate in Advanced English – kurs przeznaczony jest dla osób przygotowujących się do egzaminu CAE. W trakcie kursu uczniowie poznają dokładnie strukturę egzaminu oraz typy zadań egzaminacyjnych. Kurs prowadzony jest w oparciu o organizator egzaminu oraz egzaminy z poprzednich lat. Kurs przygotowuje do wszystkich pięciu części egzaminu (Reading, Writing, Use of English, Listening and Speaking). W odróżnieniu od kursu FCE zagadnienia gramatyczne i leksykalne są bardziej zaawansowane. Uczniowie rozwijają bardziej zaawansowane techniki interakcyjne z uwzględnieniem zmian rejestru.

Certificate of Proficiency in English – kurs przeznaczony jest dla osób przygotowujących się do egzaminu CPE. W trakcie kursu uczniowie poznają dokładnie strukturę egzaminu oraz typy zadań egzaminacyjnych. Kurs prowadzony jest w oparciu o organizator egzaminu oraz egzaminy z poprzednich lat. Kurs przygotowuje do wszystkich pięciu części egzaminu (Reading, Writing, Use of English, Listening and Speaking) i pozwala uczniom na zgłębienie subtelności językowych takich jak wyjątki od reguł gramatycznych, niestandardowe słownictwo i kolokacje. Tematyka poruszana na zajęciach obejmuje specyficzne dziedziny, przygotowując do egzaminu zarówno językowo jak i merytorycznie

Szkoła Językowa British School w Opolu spełni Twoje oczekiwania!

W naszej ofercie znajdą Państwo szeroką gamę kursów językowych: kursy dla dzieci, młodzieży i dorosłych; kursy przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego, maturalnego orazegzaminów Cambridge: FCE, CAE, CPE; zajęcia indywidualne/konwersacje z native speaker`em; szkolenia ogólne i specjalistyczne dla klientów instytucjonalnych British School w Opolu zapewnia: zajęcia prowadzone metodą komunikatywną; profesjonalny zespół lektorów/native speaker`ów; bezpłatne konsultacje; lekcje multimedialne; bezpłatne materiały dydaktyczne; dostęp do internetu i biblioteki szkolnej;atrakcyjne rabaty oraz dogodny system płatnosci

Wszystkich, którzy chcą dołaczyć do grona naszych Klientów zapraszamy do siedziby British School w Opolu na Zaodrzu, przy ul.Niemodlinskiej 79. Nasze biuro czynne jest od pn do pt w godz. 12.00-19.00 Możliwy rownież kontakt: - telefoniczny: tel. (77) 457 33 78; kom. 608 58 88 86 - mailowy: opole@britishschool.pl - skype: british_school_opole - gg: 10056266